CHÍNH SÁCH THU ĐỔI

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG (KHÁCH HÀNG ĐỔI MỚI)

  Hàng hóa đổi   Giá trị được cấn trừ sang món mới (*)
1. Vỏ mới có giá trị từ bằng hoặc cao hơn vỏ cũ 85% giá trị trên hóa đơn (Giảm 15%)
2. Vỏ mới có giá trị thấp hơn vỏ cũ 82% giá trị trên hóa đơn (Giảm 18%)
3. Vỏ Ý 75% giá trị trên hóa đơn (Giảm 25%)
4. Vỏ không có hóa đơn Theo trọng lượng và giá vàng tương ứng mua vào tại thời điểm hiện tại
5. Hột xoàn mới có giá trị từ bằng hoặc cao hơn hột cũ (**) 95% giá trị trên hóa đơn (Giảm 5%)
6. Hột xoàn mới có thấp hơn hột cũ (**) 92% giá trị trên hóa đơn (Giảm 8%)
7. Hột xoàn / đá quý không có hóa đơn và giấy kiểm định (nếu có) Theo đánh giá và giá hột tương ứng mua vào tại thời điểm hiện tại
8. Hột thường  → 0% giá trị ban đầutrên hóa đơn (Không tính)

 

Lưu ý:

 • (*) Giá trị cấn trừ chưa bao gồm các hao hụt trên sản phẩm do quá trình sử dụng so với ban đầu, ví dụ: trầy, sướt, mẻ, v.v.
 • (**) Hột xoàn là kim cương tự nhiên, kể cả có hoặc không có giấy kiểm định.
 • Nếu khách hàng chỉ đổi một (số) món trong hóa đơn gồm nhiều món thì Tiệm sẽ tiến hành xuất hóa đơn mới tương ứng với các món khách hàng (vẫn) đang giữ.
 • Trường hợp cần hỗ trợ thêm khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Tiệm hoặc qua số Hotline để được hỗ trợ nhanh chóng.

CHÍNH SÁCH THU HÀNG (KHÁCH HÀNG BÁN LẠI)

  Hàng hóa thu lại   Giá trị thu lại (*)
1. Vỏ 80% giá trị trên hóa đơn (Giảm 20%)
2. Vỏ Ý 70% giá trị trên hóa đơn (Giảm 30%)
3. Vỏ không có hóa đơn Theo trọng lượng và giá vàng tương ứng mua vào tại thời điểm hiện tại 
4. Hột xoàn (**) 90% giá trị trên hóa đơn (Giảm 10%)
5. Hột xoàn / đá quý không có hóa đơn và giấy kiểm định (nếu có) Theo đánh giá và giá hột tương ứng mua vào tại thời điểm hiện tại
6. Hột thường 0% giá trị trên hóa đơn (Không tính)

 

Lưu ý:

 • (*) Giá trị thu lại là số tiền khách hàng nhận lại, chưa bao gồm các hao hụt do quá trình sử dụng so với ban đầu, ví dụ: trầy, sướt, mẻ, v.v.
 • (**) Hột xoàn là kim cương tự nhiên, kể cả có hoặc không có giấy kiểm định.
 • Nếu khách hàng chỉ trả/bán lại một (số) món trong hóa đơn gồm nhiều món thì Tiệm sẽ tiến hành xuất hóa đơn mới tương ứng với các món khách hàng (vẫn) đang giữ.
 • Trường hợp cần hỗ trợ thêm khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Tiệm hoặc qua số Hotline để được hỗ trợ nhanh chóng.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Để đảm bảo quyền lợi của quý khách, Tiệm hỗ trợ sửa chữa sản phẩm với điều khoản và dịch vụ như sau:

 • Phạm vi áp dụng:
  • Sản phẩm do Tiệm sản xuất
  • Khách hàng còn giữ hóa đơn tương ứng của sản phẩm
  • Sản phẩm phát sinh lỗi do sản xuất (ví dụ, rớt hột không do quá trình sử dụng)
 • Thời gian áp dụng: 1 năm kể từ ngày trên hóa đơn
 • Tiền công (bao gồm dịch vụ sửa chữa và vệ sinh sản phẩm): MIỄN PHÍ
 • Giá trị tăng thêm (ví dụ, thêm vàng, v.v.): theo chi phí phát sinh thực tế